ESKILSTUNA

Mp saknar handling i oljeplan

Den slutrapport från oljekommissionen i Eskilstuna som nyligen blev färdig får nu kritik från miljöpartiets gruppledare Björn Lymar. Han menar att det behövs mer konkreta åtgärder för att inte miljöarbetet ska tappa fart.

Björn Lymar tycker att rapporten tar upp många bra och viktiga punkter, men oroas av att så mycket handlar om att utreda vidare. Han menar att det behövs fler konkreta åtgärder.

Han skulle också gärna ha sett att rapporten tog upp ännu mer - som hur man ska hantera godstrafiken på väg.

Lars Andersson som är ordförande för kommissionen tycker att man ändå fått med många konkreta förslag på transportsidan - som en kommunal bilpool, en ny biogasmack och gemensam varudistribution.

Att flera punkter handlar om ytterligare utredning ser han inte som något konstigt.