Ingen skatt på blyad ammunition

Efter en segsliten debatt är det nu klart att det inte blir någon skatt på blyad ammunition som föreslagits.

Regeringen har nått en överenskommelse med både jakt- och skytterörelsen om att minska blyanvändningen på frivillig väg i stället.

Jägarna och skyttarna har lovat genomföra ett antal åtgärder, bland annat att arbeta för en stegvis övergång till blyfri ammunition och att använda kulfång i högre grad än tidigare, samt se till att ammunitionen inte blir kvar på marken. De ska också informera om hälsoriskerna med bly, enligt miljöminister Andreas Carlgren.

Blyhagel hamnar i naturen och örnar, änder, gäss och svanar förgiftas av blyet och dör.