SKARA

Diabetespatient felmedicinerades

Omsorgen i Skara kommun prickas av Socialstyrelsen för en incident förra året, då en hemmaboende patient med diabetes felmedicinerades av boendestödspersonal. Patienten utsattes för en allvarlig risk i samband med misstaget, enligt Socialstyrelsen.

Vårdpersonalen hade fått sig delegerat ansvaret för diabetespatientens behandling, trots att hon inte hade kompetens helt och fullt för uppgiften.

När personalen gjorde ett hembesök hos patienten var denna blek, illamående och kallsvettig - tecken på lågt blodsocker. Personalen försökte då ringa tjänstgörande sjuksköterska om be om hjälp, men hittade inte rätt telefonnummer i sin arbetsmobiltelefon.

Fattade fel beslut
Personalen fattade då beslutet att ge patienten en insulindos, som visade sig vara felaktig. Patienten fick föras till sjukhus för vård under två dygn.

Omsorgsförvaltingens chef i Skara kommun, Lena Bjugård Brännfeldt, beklagar det som inträffat.

– Det är alltid allvarligt när vi gör någonting som är fel, speciellt mot brukare. Det är sådant man måste ta tag i och rätta till.

Bättre rutiner krävs
Och det är precis vad Socialstyrelsen vill och slår fast att rutiner måste skapas för att undvika liknande händelser och för att patienterna ska kunna känna sig trygga.

– Vi är jätteglada att det gick bra för den här personen och vi har förändrat rutinerna kring insulinbehandling. Vi har minskat antalet personer som har delegeringsrätt och de är välutbildade. Vi tar också blodprov vid varje enskilt behandlingstillfälle.