Östersjön kan skyddsklassas

Östersjön bör klassas som ett särskilt känsligt havsområde. Det vill miljöministrarna i länderna runt Östersjön och vid ett möte i Tyskland på onsdagen gav de Sverige och Finland i uppdrag att skriva en ansökan om att skapa en skyddszon i Östersjön. Men Ryssland står inte bakom beslutet, säger miljöminister Lena Sommestad.
– Ryssland anser att vi har tillräckligt skydd för Östersjön redan. Man är också orolig för att ytterligare miljökrav ska bli ett hinder för deras ekonomiska utveckling, säger Lena Sommestad. Kan allting falla i och med att Ryssland inte står bakom? – Vårt mål var att få med Ryssland. Nu får vi ändå med nästan alla och i stort sett hela kustlinjen så det är vår förhoppning att IMO ändå ska tillmötesgå den här ansökan positivt, säger miljöminister Lena Sommestad. Trots att Ryssland, som väntat, satte sig på tvären vid miljöministrarnas möte här i Tyskland på onsdagen så kommer de övriga länderna runt Östersjön att skicka in en ansökan till FN:s organ för internationell sjöfart, IMO, om att Östersjön ska klassas som ett särskilt skyddat havsområde. Anledningen till Rysslands motstånd är att man rädd för att se sin viktiga oljeexport på Östersjön skadas av att innanhavet blir en skyddszon. Miljöministrarna, med Lena Sommestad i spetsen, hoppas att IMO ska bortse från Rysslands krav, när man tar ställning till ansökan förhoppningsvis redan nästa vår. Lena Sommestad ser dagens överenskommelse som ett viktigt steg på väg mot en skyddsklassning av Östersjön. En beteckning som, om den skulle gå igenom, inte spelar någon roll för torskfisket. Det är framförallt sjöfarten som berörs. Östersjön kommer stå som skyddszon på sjökort världen över, och fartygen kan tvingas att ta särskilda rutter eller använda lots.
Therese Larsson, Berlin