Debatt

Dags att hitta nya ord

Svenska akademien, som imorgon formellt väljer in Anders Olsson bland de aderton, kanske ses som en kulturkonservativ institution av somliga. Men hur konserverande är egentligen en institution som ger nobelpris till och därmed bereder väg ut till den stora läsekretsen för så radikala författare som till exempel Elfriede Jelinek och Harold Pinter?

Begreppen kulturkonservativ och kulturradikal, har fått en välbehövlig genomlysning på sista tiden, efter Johan Lundbergs artikel i Expressen i början av november där han förfasar sig över den goda kulturens låga ställning på svenska kultursidor. Vad som blir tydligt när man läser artiklarna, och inte minst Malin Ullgrens avbön på DN:s kultursida förra veckan, där säger hon säger att det är dags för litteraturkritiker att komma ut som de finsmakare de egentligen är, och helt enkelt sluta recensera undermåliga bästsäljare, det är att kulturrelativismen som demokratiprojekt har kommit till vägs ände. Ingen vill längre i demokratins namn hävda att Liza Marklunds böcker förtjänar samma uppmärksamhet som, säg, Birgitta Lillpers för att de har en stor publik i de så kallade ”breda folklagren”. Sånt har alltid luktat översitteri. Och slapp aningslöshet gentemot de ”kommersialismens negativa verkningar” som fortfarande finns, trots att kulturutredningen vill få oss att tro att det inte är så farligt. Det är bra att man på Aftonbladets kultursida försöker definiera vad ordet ”kulturradikal ” skulle kunna betyda, längst kommer kanske John Swedenmark som betonar det etiska: att vara kulturradikal är inte att framföra färdiga åsikter, utan att omsorgsfullt diskutera vidare utifrån, citat” den detaljupplösning, och den komplikation som konsten, vetenskapen eller filosofin tillhandahåller.” Jag instämmer, men har väldigt svårt att förstå varför denna hållning inte också skulle kunna vara kulturkonservativ. Kanske syftar dessa begrepp idag mest på olika positioner i ett medialt landskap, svenskan eller Aftonbladet, kanske behöver vi nya ord för att förstå vad som skiljer oss åt ideologiskt. Det kanske inte handlar längre om att antingen bevara eller förnya, det kanske snarare handlar om omsorg eller slarv. Att förmå uthärda motsägelser, eller att inte göra det. Att i en tid av ideliga provisorier, försöka göra någonting klart, det kanske är radikalt.

Lars Hermansson

lars.hermansson@sr.se