"Det finns inget halv- eller helsame"

Det samiska samhället stänger ute många samer. Till exempel står renskötande samer högre i kurs än andra samer. Det menar Christina Åhrén som i veckan disputerat med en avhandling om unga samers identitet.

– De som inte är med i samebyar känner att de värderas lägre. De som inte har de kulturella kompetenser som räknar hamnar inte särskilt högt på den här samiska kulturstegen, säger Christina Åhrén, som har intervjuat unga samer.

Hon konstaterar att det är väldigt mycket svårare för vissa att bygga upp en stark identitet.

Dörren till det samiska samhället står öppen för dom som kan språket, eller är uppvuxen inom renskötseln. Men det är inte alls lika lätt att komma in om man inte har det här. Avhandlingen heter ”Är jag en riktig same?” och det är en fråga som Christina Åhrén menar att många ställer sig.

Christina Åhrén har följt unga samer i det sydsamiska området, men också de som bor i norra Sverige känner igen sig. På Östra skolan i Jokkmokk träffar vi Sara Parffa-Svonni, Anne Nutti och Máren-Ingá Baer, som går i nian.

– Vissa säger att man är same om man har renar och kan samiska, säger Sara Parffa Svonni. Om man inte har det så är det lite svårt, eller det är inte svårt men det tar ett tag att komma in i det samiska då tror jag.

– Man blir bedömd på olika sätt, säger Anne Nutti. Men det är nog också olika var man bor. Jag tror att det är lättare här i Jokkmokk, än till exempel i Stockholm. Och Máren-Ingá Baer håller med.

– Jag tror att det är enklare om man har språket eller renar. Då är det så självklart. Om man till exempel har svensk mamma eller pappa blir man bedömd som halvsame.

Och att det är så att olika samer bedöms olika, tycker de är fel.

– Det finns inget halv- eller helsame eller 25 procent eller något. Antingen så är man det eller inte, säger Sara Parffa Svonni.

Men att det är så här är ingenting som är unikt för det samiska samhället, säger Christina Åhrén. Hon tror att minoriteter har samma problematik.

– Och i det svenska samhället så värderas man också, men inte utifrån samma statusskala. Att man har olika status är inget som är unikt för det samiska, det är bara det att vad som ger status skiljer sig mellan olika samhällen.

Elin-Anna Labba, SR Norrbotten/Sameradion
elin-anna.labba@sr.se

Thomas Sarri, SR Sameradion
thomas.sarri@sr.se