Juristjour för kvinnor med utländsk bakgrund

Nu ska kvinnor med utländsk bakgrund på ett enkelt sätt få tillgång till gratis juridisk hjälp på sitt eget språk. På onsdagen öppnade organisationen Terrafem en juristjour som ska ge kvinnor råd och stöd i mötet med det svenska rättsväsendet. I dag finns det stora brister, enligt Debbie Nujén, projektledare för juristjouren.
– Många unga kvinnor och flickor som vänder sig till oss saknar kunskap om sina medborgerliga rättigheter. – Vi har också ett stora brister som finns hos olika typer av myndigheter som dessa kvinnor och flickor har varit i kontakt med. Därför är det oerhört viktigt att vi ser till att bristerna synliggörs och att de kvinnor som kommer i kontakt med oss verkligen får en gratis juridisk rådgivning så att vi vet att de får den information och det stöd och de rättigheter som de har tillgodosedda, säger Debbie Njuén. Vilka brister kan det handla om? – Till exempel att man inte informerar om att de har rätt till målsägandebiträde, man ger dem fel information om hur det går till att få skyddad identitet, bristerna är väldigt många och det är därför vi anser att det finns ett oerhört stort behov. Telefonjour Tanken är att kvinnor som ringer till telefonjouren ska lotsas vidare till en lämplig jurist, oavsett om fallet gäller en kvinna som utsätts för våld och hot eller om hon vill veta hur man gör för att genomföra en skilsmässa i Sverige. Ett tiotal juridikstuderande och jurister kommer att kunna hjälpa till på ett tjugotal språk. Brottsoffermyndigheten betalar Juristjouren finansieras av medel från Brottsoffermyndigheten och ska pågå på försök i ett år för att sedan utvärderas. Justitieminister Thomas Bodström var en av deltagarna när verksamheten invigdes och han är positiv. – Det är så att det räcker inte med att vi har en bra lagstiftning, det räcker inte med att lagarna tillämpas på rätt sätt utan vi måste ha någon som griper in i de enskilda fallen och här fyller då den här verksamheten en mycket, mycket viktig funktion, säger Thomas Bodström.
Johanna Holm