Karlstad

Karlstad Airport blir riksdagsfråga

En ny strid har blossat upp om huvudmannaskapet för Karlstad Airport. Senare på fredagen väntas ett riksdagsbeslut om att Luftfartsverket får i uppdrag att göra sig av med Karlstads flygplats och även andra flygplatser i landet. Enligt Tomas Riste, ordförande i Region Värmland, försöker regeringen föra över kostnader från staten till kommunerna och regionerna.