Öppenvård istället för behandlingshem

Omsorgsnämnden i Linköping ska spara 25 miljoner kronor genom att erbjuda öppenvård istället för behandlingshem för ungdomar med problem och vuxna missbrukare.
Istället för att först utreda varje vårdsökande ska insatser sättas in på en gång. - På så sätt frigörs socialsekreterare till att följa upp insatserna, istället för att göra biståndsutredningar, säger omsorgsnämndens ordförande Elisabeth Gustafsson. Placering på behandlingshem kostar runt en miljon kronor per person och år. Linköpings kommun har idag drygt tio ungdomar på behandlingshem.