Skåne

De fick 2008 års Ollénpris

Årets Ollénpristagare i tv-klassen blev producenterna Maud Uppling, Antikrundan och Lisen Lindahl, Himlen kan vänta. I radioklassen blev pristagarna David Richter och Lars Lönroth, som fick priset för sin kulturbevakning.

Ollénpriset är uppkallat efter den legendariske radio- och TV-chefen Gunnar Ollén. Priset som är på 5 000 kronor delas ut till radio och tv-medarbetare som gjort särskilda insatser.

Priset delades ut i radiohuset i Malmö på fredagen i närvaro av Gunnar Ollén själv.