Höjda VA-avgifter i höst

Avgifterna för vatten och avlopp kommer att höjas på Gotland från den 1 oktober, det föreslog Tekniska nämnden vid sitt sammanträde idag.
Tekniska nämnden beslutade även att åter försöka bygga en rondell vid korsningen Endreväg-Skarphällsgatan. Efter ett nej i kommunstyrelsen, två trafikolyckor och flera insändare har nämnden klart med ritningar och pengar till en rondell och hoppas på tillstånd snarast.