Nej till fria sprutor

Länsstyrelsen i Västra Götaland säger nej till förslaget om fria sprutor till narkomaner. Förslaget kommer från regeringens narkotikapolitiske samordnare Björn Fries, och innebär att missbrukare skulle få byta ut sina gamla sprutor mot nya. Detta för att minska spridningen av hiv och gulsot.
Flera myndigheter, däribland Brottsförebyggande Rådet, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen stöder det här förslaget, medan bland annat Folkhälsoinstitutet och Länsstyrelsen i Västra Götaland säger nej.