Norges Bank sänker styrräntan

Riksbanken i Norge - Norges Bank -sänkte på onsdagen styrräntan, precis som flera andra länder tidigare gjort. Norges Bank sänkte styrräntan med hela en procentenhet till 4 procent.
Cecilia Lövhold, som forskar i bioteknologi vid Universitetet i Oslo, säger att det är jätteskönt med ytterligare en räntesänkning. Hon har lån på drygt en miljon norska kronor för lägenhet och studier. Styrräntan har sänkts flera gånger nu sedan i höstas, med sammanlagt tre procentenheter till dagens 4 procent. I höstas låg den alltså på 7 procent och räntenivån här i Norge har länge varit bland de högsta i världen. Norske finansministern säger att räntesänkningen nu är ett viktigt bidrag för att få ned arbetslösheten. Den höga räntan och den starka norska kronan har ställt till med problem för norsk industri som sagt upp många den senaste tiden. Men räntesänkningarna har fört med sig att den norska kronan försvagats. Förhoppningen är att de norska företagen ska kunna konkurrera bättre nu och att utvecklingen med den stigande arbetslösheten ska vända. Men allt är inte frid och fröjd. Bankerna signalerar att kunderna kan få betala för att räntan sjunker. Högre bankavgifter kan bli en effekt, vilket får många att knorra.
Beatrice Janzon, Oslo