Hur mycket kommer havsytan att stiga de närmaste 100 åren?

Vissa forskare som James Hansen på NASA talar om upp mot fem meter, IPCCs fjärde rapport pekar mot 20-60 centimeter. Ligger sanningen däremellan?
Faktum är att vi har ingen aning hävdar David Holland som är chef för Center for Atmosphere Ocean Science vid New York University och som varit på plats på Grönland och Antarktis för att mäta issmältningen.

Jag träffar David Holland på hans kontor vid New York University som just nu är fullbelamrat med kartonger med väderstationer och webbkameror som ska fraktas till östra Grönland i sommar för att börja få mätningar av isavsmältningen där. Satellitbilder tyder på att glaciärisen försvinner i rasande fart precis som på grönländska västkusten, men inga bra mätningar finns ännu.

På västra Grönland har David Holland mätt avsmältningen vid Jakobshavns glaciär. Den försvann med 80 meter om året och allt som låg ner i vattnet är nu borta. Det beror på att golfströmmen plötsligt 2007 drev in mot Grönland och startade hela processen, det visar temperaturmätningar från räkfiskarnas bottentrålar.
Om det var den ovanligt starka El Niño-fenomenet det året som var orsaken vet ingen. Kanske har också uttunningen av ozonhålet spelat in i att vända vindarna. Åtminstone vid västra Antarktis där isen också smälter fort. Som vid Pine Island där Holland också varit på en expedition i vintras. Och det här oroar David Holland betydligt mer än Grönlands isar. För på Antarktis finns ismassor i vattnet bottenfruset som vida överstiger all is på Grönland som i huvudsak ligger på landbacken. Och som alla vet smälter is i varmt vatten mycket fortare än is i varm luft.

David Holland säger att det ligger inom möjligheternas ram att vattennivåerna i världshaven stiger med två meter de närmaste 100 åren, men det kan lika gärna bli så lite som IPCC förutspår. Klimatforskarna har helt enkelt ingen aning, eftersom ingen gjort långa serier av mätningar på Grönlands och Antarktis glaciärisar och de inte förstår hur isarna beter sig när de smälter i vatten. Så det går inte ännu att göra bra simuleringar av detta.

David Holland har tidigare varit matematiker och gjort just issimuleringar, men eftersom det saknas data så har han under det senaste året tvingats ut i fält. Han beskriver det som ett sant nöje att flyga på låg höjd i helikopter intill 1000 meter höga ísberg som kalvar. Det är vida häftigare än en Imax-film säger Holland, vi bara skrek hela tiden.
På Antarktis höll han på att bli insnöad och kvar i fält under den långa polarvintern för att flygplanen inte kunde hämta honom och hans kollegor. Det blev kallt när kaminen slutade fungera och dörren gick sönder så att tältet fylldes allt mer med snö. Dessutom blir man trött på att bara äta choklad hela tiden, säger David Holland i intervjun jag gjorde med honom i november. Vill du höra hela historien så lyssna på intervjun på engelska nedan.

Just nu funderar jag på vilka personer jag ska intervjua mer om framtida havsnivåhöjningar och kanske också om vilket ansvar klimatforskarna har att tala klarspråk när det råder stora osäkerheter? Kom gärna med tips.

/Johan Bergendorff