Ostlänken försenas

Höghastighetsbanan Ostlänken ser ut att bli försenad. Det stod klart idag, när Banverket presenterade sitt slutliga investeringsförslag fram till år 2015.
Banverket får mindre pengar från staten, och Ostlänken är ett av de järnvägsbyggen som nedprioriteras. Och det kommer att försena Ostlänken,tror Kjell-Åke Averstad, chef för östra banregionen. Svealandsbanan hör å andra sidan till Banverkets prioriterade satsningar.