Stabilt VRE-läge

Enligt Hallands smittskyddsläkare Mats Erntell så har läget stabiliserats ytterligare när det gäller smittan av den motståndskraftiga bakterien VRE.

Efter den omfattande provtagning som gjort bland personer som vårdats på sjukhuset i Varberg så har man konstaterat att totalt 72 personer bär på smittan och att det på 14 kommunala äldreboenden i norra Halland finns eller har funnits personer som bär på smittan.

Mats Erntell säger att det här är det förväntade förloppet.