Jansson: Svårt läge för Orrefors/Kosta Boda

Landshövdingen Kalmar län och Nybro kommun är bland dem som skriver till regeringen och ber om ekonomiskt stöd för Orrefors Kosta Boda-koncernen som står på konkursens rand om de inte får krishjälp.

Torsten Jansson från Dingle med New Wave Group, har med berörda kommuner investerat 300 miljoner kronor i regionen och kan inte skjuta till mer pengar. 100 personer har redan sagts upp, och Torsten Jansson tycker att läget är mycket bekymmersamt