Jordbruksverket stöttar salmonelladrabbade gårdar

Jordbruksverket kommer att betala ut ersättning i förskott till det 80-tal lantbrukare som fått sina gårdar spärrade på grund av salmonellamisstankar. Orsaken är risken att gårdarna annars går i konkurs.
– Vi ska försöka göra allt vi kan för att snabba upp den här processen så mycket som möjligt. Vi inser att man här ganska snabbt kan drabbas av likviditetspåfrestningar, säger Niklas Purfürst som är chef för företagsenheten på Jordbruksverket. Det vill säga, kommer inte pengarna kan gården gå omkull i värsta fall? – Ja, vi inser ju att i förlängningen kan det vara det som kan hända, säger Niklas Purfürst. Det är för att förhindra en ekonomisk katastrof för de cirka 80 gårdar som spärrats av som Jordbruksverket nu beslutat att betala ut ersättning redan i förväg, så fort det går. Så länge spärren gäller får djuren inte flyttas och slakt får bara ske efter specialarrangemang. Lador kan inte användas till annat och till det kommer den omfattande saneringen, som kan gå på flera miljoner per gård. Men samtidigt är det maximalt 70 procent av extrakostnaderna för produktionsbortfall, sanering och förstörda djurvärden som betalas ut, och förutsättningen är att man är med i det frivilliga kontrollprogrammet för salmonella. Frågan är om de pengarna kommer att räcka för lantbrukarna. – De kommer ju inte att räcka fullt ut, eftersom vi lämnar högst 70 procent. Men sedan är det ju många lantbrukare som har en försäkring utöver det skyddsnätet, säger Niklas Purfürst. Men om man har otur och till exempel inte har varit med i det frivilliga salmonellaprogrammet, då kan det bli kärvt ändå? – Ja, då kan det bli riktigt kärvt. Det är helt klart så, säger Niklas Purfürst. Exakt vilka kostnader salmonellautbrottet kommer att leda till för staten är det ingen som vet idag. Men det handlar troligen om flera hundra miljoner. Jordbruksverkets anslag för djursjukdomar, som för övrigt dragits ner de senaste åren, kommer troligen inte räcka, säger Niklas Purfürst: – Som det ser ut i nuläget är det inte säkert att de räcker. Därför kommer vi så småningom att göra en uppskattning av hur mycket som kommer att gå åt och ta en kontakt med departementet i den här frågan, säger Niklas Purfürst.
Daniel Rundqvist, Ekot i Jönköping