Sisu-nyheter på svenska vecka 51: Bara samer omnämns i ny grundlag

Ämnen den här veckan:
Den tredje generationen syns inte i statistiken. Grundlagsutredning stöder samer. Handbok för finska klar - men inga pengar finns till tryckning. Finländare okunniga om gemensam historia.

Den tredje generationen syns inte i statistiken

Antalet finskättlingar i Sverige har hållit sig ganska konstant de senaste tio åren, visar statistik från Statistiska centralbyrån SCB. Hela 440 000 personer som är födda i Finland, är finska medborgare eller har en finsk förälder bor i landet. Flest andel personer med finsk bakgrund bor i Haparanda, följd av Övertorneå, Surahammar, Pajala, Fagersta och Skinnskatteberg. Men flest personer med finländsk bakgrund bor ändå i Stockholm.

SCB har senast gjort statistik över antalet finskättlingar i Sverige 1997. Statistiken berättar inte hur många som förstår finska eller talar språket och innefattar inte heller den tredje generationen, där många talar finska. En statistik som innefattar nästa generation är möjlig att göra, men det är besvärligt att följa personer på det sättet i fler generationer, säger demograf Lena Lundkvist till SR Sisuradio. En undersökning gjord av Ruab 2005 visar att nästan fem procent av Sveriges befolkning, ca 470 000 personer, förstår finska eller meänkieli.

Mellan 1969 och 1970 var invandringen från Finland som högst. Då flyttade 80 000 finländare till Sverige. De senaste åren har invandringen varit låg och förra året valde knappt 3 000 personer att flytta över Östersjön.
(SR Sisuradio/Tiina Laitila Kälvemark)

--

Grundlagsutredning stöder samer

Samernas ställning bör förstärkas i den nya grundlagen, men de andra nationella minoriteterna behöver inte nämnas i den, anser grundlagsutredningen. Sveriges nuvarande grundlag fastställer att etniska, språkliga och religiösa minoriteter bör ges möjlighet att bevara och utveckla sin kultur. Formuleringen har enligt bland annat diskrimineringsombudsmannen och Europarådet inte räckt för att skydda de nationella minoriteterna och därför har de krävt att dessa särskilt nämns i den nya grundlagen. Men grundlagsutredningen föreslår att endast samerna nämns särskilt och att formuleringen kring skyddet av de andra nationella minoriteterna skärps. Redan det här krävde hårt arbete, säger Kerstin Lundgren, som drivit frågan om de nationella minoriteterna i grundlagen, till SR Sisuradio.

(SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari)

--

Handbok för finska klar
- bara pengar till tryckning saknas

En stödhandbok för finskan i Sverige finns klar - men det finns inga pengar till att ge ut broschyren. Handboken ”Puhutaanpa suomea!” med tips och råd om hur var och en kan använda finskan mer och hjälpa ett barn att lära sig finska har tagits fram för sverigefinländarnas delegation, men samlar nu damm i skrivbordslådan eftersom inga stödansökningar för att trycka broschyren beviljats. Sverigefinländska delegationen har planerat att dela ut broschyren till intresserade sverigefinländare, men ännu saknas 50 000 kronor som behövs för tryckningen. Ansökningar till bland annat statens kulturråd och kulturfonden för Sverige-Finland har ännu inte gett behövda medel.
(SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari)

--

Finländare okunniga om gemensam historia

Hela 85 procent av de finskspråkiga i Finland anser att de vet för lite om den svenska tiden i Finlands historia, visar en undersökning som den finlandssvenska tankesmedjan Magma låtit göra om finländarnas attityder till det svenska i Finland. Magma går nu vidare med en utredning om hur den svenska tiden presenteras i grundskolan och gymnasiet. Utredningen görs av filosofie doktor Janne Holmén, också känd som maratonlöpare. En första rapport ges i januari.
(SR Sisuradio)

--

Redaktör Niki Bergman
niki.bergman@sr.se

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Lue lisää toimintatavoistamme.