Fredlig lösning på ridbråket

Efter fem timmars möte på onsdagen blåstes eld upphör i bråket mellan Svenska Ridsportförbundet och hopplandslaget. Två kommittéer blev den lösning som fick alla parter att efteråt förklara sig som segrare.
- Hopparna blir kvar i nuvarande organisationen. Nu har vi kommit överens om att se framåt och lämna det andra bakom oss, sade förbundets vice ordförande Jan Thunberg efteråt. Thunberg erkände att förbundsledningen fått backa och kompromissa. Hoppryttarnas representant Maria Gretzer såg däremot inga kompromisser från de aktivas sida. - Det har varit tuffa duster, men vi har fått igenom våra krav. Vi är helt nöjda, sade hon. Av de två kommittéerna ska den ena hantera elitsatsningen och den andra breddsatsningen. Ordförande i elitkommittén blir Göte-David Johansson. Det var när han sparkades som ordförande för förbundets hoppkommitté som hela bråket startade. Hopparnas förbundskapten Sylve Söderstrand sade upp sig och elithopparna själva talade om att bilda ett eget förbund i protest. Nu stannar Söderstrand som förbundskapten och Göte-David Johansson finns kvar som aktivt stöd för elithopparna. De behåller de människor omkring sig som de hade före bråket och de personer de själva vill ha. Ordförande för breddkommittén blir Björn Häggström, som själv ska föreslå övriga ledamöter. Det var bland annat kritik mot en alltför ensidig satsning på eliten som låg bakom det tidigare beslutet om att sparka Göte David Johansson. Den nya konstellationen med två kommittéer innebär ingen budgetmässig förskjutning till breddidrottens fördel. Fördelningen av pengar mellan elit och bredd blir densamma. - Men nu får vi en samling människor som engagerat kan jobba med breddfrågorna, förklarade tävlingssektionens ordförande Tomas Torgersen. TT