800 miljoner fattas på Karolinska

På Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge väntas personalneddragningar. Enligt personaldirektör Lena Freij saknas 800 miljoner kronor för i år och nästa år.

Även om många anställda kommer att sluta av naturliga skäl eller gå i pension är det klart att många verksamheter kommer att påverkas, säger Lena Freij. Men säkerheten för patienterna ska inte påverkas, enligt henne.

– Det är det fokus vi måste ha hela tiden, att titta på vid de åtgärder som vi måste vidta, hur kan vi där säkerställa att vi har en patientsäker vård.

Frågan är om det går att spara så mycket pengar på bara ett år utan att det går ut över vården. Den enda kostnad som verkligen går att påverka är ju att minska antalet anställda.

Och om det blir så att kanske uppemot 800 slutar utan att bli ersatta, eller i vissa fall rent av varslas om uppsägning, då kommer säkerheten att bli sämre, säger Marta Christensson, som är andre vice ordförande för Karolinskas Läkarförening.

– Vi befarar att patientsäkerheten blir hotad. Har du en dålig arbetsmiljö för läkare och annan personal, är patientsäkerheten hotad.

Hur stora nedskärningar det blir fråga om är inte klart än. Det kommer att klarna först under januari när Karolinskas budget för nästa år spikas. Fram tills dess är det en öppen fråga, men en minskning av antalet anställda är förmodligen ofrånkomlig, säger sjukhusets personaldirektör Lena Freij.

– Det kommer att bli neddragningar, och vi kommer att titta på vår naturliga personalomsättning och pensionsavgångar. Vi har redan nu ett anställningsstopp på sjukhuset för att på det sättet också få en kontroll på inflödet och se hur vi kan matcha det mot de neddragningar som måste komma.

Hur kommer det att påverka patientsäkerheten? Finns det anledning för patienter att vara oroliga?

– För det första vet vi inte riktigt takten, hur fort det kommer att ske, men i hela arbetet, när vi pratar om budgeten, så är det alltid patientsäkerheten som står i fokus för oss.

Ulf Bungerfeldt
ulf.bungerfeldt@sr.se