Inget akut utvisningshot mot flicka

Det finns inget akut utvisningshot mot den nioåriga ryska flickan i Karlskrona.

Ärendet är överklagat till Migrationsdomstolen, och så länge det inte är avgjort kan flickan inte skickas till sin pappa i Ryssland.

Och enligt Fredrik Beijer som är expert på generaldirektörens stab på Migrationsverket, så är det mycket ovanligt att man skiljer på familjer.

Bor i familjehem
Flickan är placerad i ett familjehem efter att hennes mamma för några år sedan störtat från ett fönster och numera bor på ett vårdhem.

Pappan bor i Ryssland och i Migrationsverkets beslut hänvisar man till att pappan ska ta hand om flickan.

Pappan inte lämplig
Det är något som bland annat socialnämnden i Karlskrona vänder sig emot, där menar man att pappan har missbruksproblem och varken kan eller vill ta hand om sin dotter.

Istället riskerar hon att hamna på barnhem i Ryssland.

Socialnämnden har framfört sina synpunkter i en vädjan till migrationsverket.

Synpunkter kan få betydelse
Och Fredrik Beijer säger att deras synpunkter kan ha betydelse för hur Migrationsverket beslutar.

– Den informationen vi kan få om läget av de sociala myndigheterna kan så klart ha betydelse för beslutet, säger han.

Läs och lyssna på mer på:

Hanna Nilsson
hanna.nilsson@sr.se