EU höjer torskfiskekvoten nästa år

EU:s fiskeministrar röstade på fredagen igenom höjda torskkvoter i Nordsjön trots rekommendation om fiskestopp nästa år.

Enligt beslutet ökar torskkvoten med 30 procent nästa år, trots rekommendationen från det Internationella havsforskningsrådet att man inte ska fiska någon torsk alls, eftersom bestånden är för svaga.

– Sveriges kraftfulla agerande gör att vi nu får ett betydligt minskat utkast och användande av selektiva redskap. Förbud på att man slänger tillbaka för liten fisk, för att ta upp annan fisk. Detta kommer att minska fiskedödligheten och det är det väsentliga, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Det Internationella havsforskningsrådet som står för den vetenskapliga rådgivningen har sagt att man måste få bevis för att torskbeståndet återhämtar sig innan man ökar kvoterna.

Återhämtningsplanen saknar ett sådant förbehåll, därför strider den mot försiktighetsprincipen, anser havsforskningsrådet. På förmiddagen innan beslutet sa Eskil Erlandsson till Ekot att han var emot höjda kvoter.

– Jag har varit emot en sådan höjning av kvoterna. Fisken borde få en chans att återhämta sig på ett bättre sätt än vad som blir med det förslag som nu ligger på bordet.

Nu försvarar Eskil Erlandsson sitt ja till kompromissen med att beslutet annars skulle ha blivit sämre på andra punkter.

– Hade vi ställt oss vid sidan av så hade kvoterna höjts ännu mer och vi hade inte fått förbud mot utkast och selektiva redskap som vi vet fungerar för att bygga upp ett torskbestånd till en nivå som vi vill ha dem.

– Fiskedödligheten minskar trots att kvoterna höjs. Även om jag gärna hade sett att vi inte hade höjt kvoterna överhuvudtaget.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se