Vätternfisk ger höga halter av miljögift

Den som är storkonsument av fisk från Vättern riskerar att få höga halter av miljögifter i kroppen. Det visar en ny stor studie där 37 kvinnor deltagit och som utförts av bland annat Vätternvårdsförbundet och Yrkes- och miljömedicin i Linköping.
I värsta fall kan dom höga halterna av miljögifter som PCB och DDT leda till nervskador på foster. Förra veckan gick Livsmedelsverket ut och ändrade kostråden för Vätterfisk. Kvinnor ska vara sparsam med att äta lax, öring och röding från Vättern.