Protester mot nedskärningar på räddningstjänsten

Nu protesterar flera organisationer på den gotländska landsbygen mot de planerade förändringarna i räddningstjänsten.

I en skrivelse till Gotlands kommunstyrelse framförs kravet att beredskap, bemanning och utrustning för brandkårerna på landsbygden upprätthålls.

Organisatonerna anser att de planerade förändringarna riskerar att bidra till en ökad otrygghet och att det blir mindre attraktivt att bo på landsbygden.