Datastopp innebar stora risker

Datastoppet på lasarettet på torsdagen och fredagsmorgonen betydde stora risker för patienterna, men tack vare intensivt arbete gick allt bra. Det säger chefsläkare Andrea Widén apropå det dygnslånga stoppet i sjukhusets journalsystem, det värsta sedan journalerna digitaliserades för 4 år sedan.

Lasarettet jobbar nu med att föra tillbaka patientuppgifter från diktafoner och ordbehandlingsprogram till journalsystemet, och ska även skicka ut ett par hundra fakturor för torsdagens vård till patienter som inte kunnat registreras på vanligt sätt.

Systemet började fungera igen vid halvtio-tiden i förmiddags men ännu finns inga besked från Huddinge sjukhus om vad som gick fel.