Ute ur huset!

Klockan 19.10 kom de ut på Gustav Adolfs torg i Malmö efter sex dygn instängda i en glasbur.