Förbud mot sjal i försvaret blir kvar

Det blir troligen ingen ändring i försvarets uniformsreglemente. Därmed får inte Alma Mahmutovic från Alvesta, som vill utbilda sig till bilkårist inom hemvärnet, bära sjal till sin uniform.
Det var när Alma Machmutovitch från Alvesta ville utbilda sig till bilkårist i Eksjö som hon fick veta att hon inte fick bära sjal till uniformen. Alma, som är troende muslim, blev kränkt över beslutet och hon blir besviken när hon hör att försvaret inte ändrat sin inställning i frågan. Något formellt beslut är dock inte fattat av ÖB än, för frågan om Almas sjal väckte en större debatt om etik och religion inom försvaret. En särkskild grupp har fått i uppgift att utreda frågan. Det berättar Mats Norrman, stabspastor i försvaret.