Inget nytt avtal om bättre återvinning

Försöken att förbättra återvinningen av glas och papper har misslyckats. Den centrala uppgörelse som regeringen hoppats på mellan kommunerna och förpackningsindustrin har spruckit.

Kommunerna kräver fler och bättre återvinningsstationer och anklagar industrin för dålig vilja. Acko Ankarberg är ordförande i samhällsbyggnadsberedningen i Sveriges Kommuner och landsting.

– Det är ju ett hundraprocentigt producentansvar vi vill se, nämligen att den som har producerat förpackningen också tar ansvar för att alla i Sverige kan vara med och samla in det och vi uppfattar inte att den viljan finns, säger Acko Ankarberg.

På vilket sätt då?

– Man accepterar en hållning i dag där en del av förpackningarna och returpappret i stället läggs i hushållsavfallet därför att det inte finns tillräckligt med återvinningsstationer och de som finns inte alltid sköts på bästa sätt, säger Acko Ankarberg.

Plast, glas och papper var för sig i behållarna. Det har varit heta känslor kring landets knappt 6 000 återvinningsstationer. På många framför allt mindre platser har behållarna dragits in, och i stället har förpackningsindustrin som är ansvarig velat satsa på större köpcenter där många ändå rör sig och där driften blir billigare.

Flera kommuner har protesterat mot vad man ser som dålig service, och det ledde till att regeringen tillsatte en särskild förhandlare för att få fram en uppgörelse mellan parterna. Men för några dagar sen brakade förhandlingarna ihop. Acko Ankarberg från Sveriges Kommuner och Landsting menar det var för tunt.

– Vi hade behövt tydliga beskrivningar av hur man ska förbättra möjligheten till att samla in avfallet, det vill säga, tydliga besked om hur mycket man ska göra, när man ska göra det, så att inte varje kommun behöver hamna i en förhandlingssituation när man möter förpackningsindustrin, säger Acko Ankarberg.

Samtidigt betyder ju ert nej till uppgörelsen att det inte finns någon uppgörelse alls?

– Så är situationen i dag och vi har väldigt många kommuner som har synpunkter på att man har dragit in för många stationer och att det är nedskräpat. Att då skriva under en överenskommelse som innebär status quo, det är ju inte bra för medborgarna. Vi vill ha en förbättring innan vi skriver under, säger Acko Ankarberg.

Uppgörelsen som kommunerna tackade nej till innebar bland annat att det skulle bli 400 nya insamlingsplatser. Viss hänsyn skulle också tas till glesbygd, extra insatser mot nedskräpning och ett gemensamt forum där problemen skulle lösas. Inte tillräckligt enligt kommunerna. John Strand är vd för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Han är besviken.

– Vi hade en uppgörelse som båda parter muntligen hade sagt okej till och den valde man sedan att kalla dålig och det är tråkigt men så är det, säger John Strand.

Men det har ju varit ganska kraftig kritik på sina håll mot hur återvinningssystemen har fungerat, är det inte så att det behövs ett radikalt grepp för att faktiskt få det att fungera betydligt bättre än i dag?

– Vi har ett system där vi återvinner åttio procent av de förpackningar och tidningar som säljs på marknaden, det är ett av Europas bäst fungerande system så visst kan det finnas kritik mot systemet lokalt men generellt sett så har vi ett system som vi i Sverige faktiskt ska vara stolta över, säger John Strand.

Daniel Rundqvist
daniel.rundqvist@sr.se