Sykes får kritik av datainspektionen

Call-centerföretaget Sykes i Sveg får kritik från datainspektionen för att de alltför närgånget kontrollerar de anställdas arbete.
När företagets anställda arbetar vid sina datorer kan arbetsledningen följa arbetet via sina egna datorer, vilket enligt datainspektionens uppfattning strider mot god sed. Det säger Katarina Högqvist, jurist vid datainspektionen. Alla kontroller från arbetsgivarna måste vara förenliga med god sed på arbetsmarknaden säger Högqvist vidare och är det så att kontrollen är mycket närgången och omfattande som på Sykes i Sveg så kan man ifrågasätta om det är förenligt med kraven i personuppgiftslagen PUL. Något som också kritiseras av datainspektionen är att personuppgifter har samlats in av flera företag där man inte har haft något specielt bestämt ändamål med uppgifterna. Enligt PUL får uppgifter inte samlas in om det inte finns något angivet ändamål. Sykes i Sveg är 1 av 5 callcenterförtag i Sverige som nu kritiseras för bristerna i sitt sätt att behandla sina anställda.