Misstanke om salmonella i Surahammar

Västsura gård i Surahammar är en av de gårdar som kan ha drabbats av salmonella. Salmonellasmitta har hittats hos den foderleverantör som gården använder.
Nu får prover visa om gårdens 1200 grisar är smittade. Ytterligare tre gårdar i Västmanland är för närvarande aktuella för provtagning, det uppger VLT. Jordbruksverket kommer skynda på ersättningen till dom 80 lantbrukare som fått sina gårdar spärrade på grund av misstankar om salmonellasmitta.