Eskilstuna

A-kasseupprop till regeringen

IF metalls verkstadsklubb på Volvo i Eskilstuna har fått ihop drygt 4 600 namnunderskrifter med krav på att A-kassettaket måste höjas, så att de flesta får 80 procent i arbetslöshetsersättning. Uppropet har klubben skickat till regeringen.

Enligt verkstadsklubben sänks många medlemmars inkomster med nästan hälften vid arbetslöshet.

Sammanlagt har drygt 300 anställda på Volvo i Eskilstuna sagts upp i och med lågkonjunkturen.