Östbergabor överklagar avslag

Boende i Östberga drar Boverket inför rätta efter att verket nekat 13 bostadsrättsföreningar att omvandla sina bostäder till bostadsrätter. Elva föreningar, med 860 medlemmar, vänder sig nu till kammarrätten i Jönköping för att få en prövning av målet.
Kammarrätten kan fastslå eller upphäva Boverkets beslut. Om beslutet upphävs ska Boverket pröva ärendet på nytt.