Färre gravida röker

Det är färre gravida kvinnor i Jämtlands län som röker jämfört med landet som helhet.
Totalt sett röker elva procent av de blivande mammorna i Sverige, men i Jämtlands län är motsvarande siffra nio procent, enligt den undersökning som Folkhälsoinstitutet nyligen gjort. Idag slutar var tredje kvinna röka när hon blir gravid. Det är samtidigt få kvinnor som börjar röka igen efter graviditeten. - Graviditeten blir således för många slutet på rökarkarriären. Vilket tillfälle kan vara bättre att göra upp med rökningen än när man väntar barn, säger Anna Östbom tobaksexpert vid folkhälsoinstitutet.