Halva golfbanan i Kinna kan bli obrukbar

Nu närmar sig avgörandet för golfbanan i Kinna. I dagarna startar ett omfattande utredningsarbete som kan resultera i att halva golfbanan inte kan användas.
Bakgrunden till hotet mot golfbanan i Mark är att det ligger en vattentäkt vid golfbanan och skyddet för vattentäkten måste förstärkas inom en snar framtid. Vattentäkten vid Risäng ligger nästan mitt i golfbanan. Ett gödslingsförbud, liknande det förbud som infördes för fotbollplanen i Örby, skulle påverka mer än hälften av 18-hålsbanan. Elva av hålen skulle inte kunna användas. Ett arbetet har nu satts i gång som syftar till att utreda om en vattentäkt kan samsas med en golfbana. Man skall bland annat göra omfattande geologiska mätningar av jordskikt och markförhållanden. Dessutom utreds hur golfbanan sköts i dag och hur skötseln kan förändras för att minska påverkan av vattentäkten. Utredningsarbetet skall vara klart i höst.