Länet

Chefer utbildas för bättre vård

Jönköpings län ska bli bättre på att ta hand om missbrukare, och detta genom utbildning.

Länet får nu ekonomskt stöd från Sveriges kommuner och landsting för att förbättra beroende- och missbruksvården.

Bland annat ska pengarna användas för att utbilda politiker och chefer inom missbruksvården.