Naturmorgon 27 december 2008

Vi letar natur på slottet Trädprojekt fyller 25 år

Fältreporter Joacim Lindwall letade efter liv på Gävle slott. Tillsammans med biologen Göran Vesslén sökte de i källare och på vinden efter okända hyresgäster i landshövdingens bostad. Men i det välbyggda slottet verkar djur ha svårt att ta sig in så det mesta livet fann de i de gamla lindarna på slottsgården. Och röken från den nyss nerbrända julbocken kunde de också känna!

I år fyller biståndsprojektet Vi-skogen 25 år. Från början handlade det mest om att plantera träd - idag görs också mycket annat, som att ge mikrolån. Det berättades i Lasse Willéns reportage från Tanzania.

Om Vojmån handlade det också. I Vilhelmina kommun har en folkomröstning just avgjort att inget vatten från ån skall få avledas till kraftverket i Stalon. Istället ska kommunen arbeta för att få vattendomen omprövad.

Getingspindeln - som namnet antyder är det en spindel som ser ut som en geting. Sedan några år finns denna spännande spindel i Sverige. Om det berättade insektsexperten Pelle Magnusson på Station Linné, på Öland.

Veckans kåseri var signerat Anders Börjeson och var en liten önskan om ljus - i någon form.

Jenny Berntson Djurvall var programledare.