LRF vill ha färre vildsvin i Västsverige

Något måste göras åt den snabbt växade vildsvinsstammen. Det anser Lantbrukarnas Riksförbunds avdelningar i Västra Götaland. De befarar att vildsvinsstammen på ungefär 50.000 djur idag, kan växa till 300.000 djur inom loppet av tio år. För böndernas del finns inga försäkringar som täcker de stora skador vildsvinen orsakar. LRF vill därför ha en kraftig begränsning av vildsvinsstammen.