Länsstyrelsen stoppar teaterrenovering

Renoveringen av tågvinden på Malmö opera- och musikteater blir inte av. Länsantikvarien stoppar projektet, trots att arbetsmiljöverket dömer ut arbetsförhållandena.
Det är tekniken för de nersänkbara dekorerna som ska renoveras. Idag sköts det manuellt och tekniken har dömts ut av arbetsmiljöverket. Investeringen beräknas kosta 55 miljoner, men länsantikvarien säger nej eftersom stadsteatern är byggnadsminneförklarad och den gamla tekniken är unik. - En del av det som är byggnadsminneförklarat är just den äldre tekniken och den finns inte bevarad i någon annan svensk teater. Det måste gå att modernisera systemet på ett sätt så att den gamla tekniken bevaras, säger länsantikvarie Thomas Romberg. Men på Malmö opera- och musikteater är man upprörd över länsstyrelsens beslut. - Det finns inga andra alternativ än att mekanisera systemet och det är vad alla andra teatrar runt om i hela världen gör, säger Stefan Sköld, teaterchef på Malmö opera och musikteater.