Dåliga datorer i skolan

Datorerna på Friaborgsgymnasiet i Simrishamn klarar inte undervisningens krav.
De data- och nätverksansvariga på skolan är kritiska. De kräver att kommunen gör en ordentlig satsning för att höja standarden. Enligt Göran Gustafson, som är datoransvarig på skolan, klarar de nuvarande datorerna helt enkelt inte att köra de program som krävs i undervisningen.