Låst om återvinning

Försöken att förbättra återvinningen av glas och papper har misslyckats. Den centrala uppgörelse som regeringen hoppats på mellan kommunerna och förpackningsindustrin har spruckit.

Sveriges Kommuner och Kommunerna kräver fler och bättre återvinningsstationer och anklagar industrin för dålig vilja. Acko Ankarberg är ordförande i samhällsbyggnadsberedningen i Sveriges Kommuner och landsting.

- Det är ju ett hundraprocentigt producentansvar vi vill se, nämligen att den som har producerat förpackningen också tar ansvar för att alla i Sverige kan vara med och samla in det och vi uppfattar inte att den viljan finns, säger Acko Ankarberg.

. Det har varit heta känslor kring landets knappt 6 000 återvinningsstationer. På många framför allt mindre platser har behållarna dragits in, och i stället har förpackningsindustrin som är ansvarig velat satsa på större köpcenter där många ändå rör sig och där driften blir billigare.

Flera kommuner har protesterat mot vad man ser som dålig service, och det ledde till att regeringen tillsatte en särskild förhandlare för att få fram en uppgörelse mellan parterna. Men för några dagar sen brakade förhandlingarna ihop.