Älgar äter upp tallskogen

Ny forskning om älgskador vid Skogforsk i Uppsala visar att älgarna betar bort tallskogen.
Det medför att granskogen breder ut sig alltmer, med skadat talltimmer och drabbade skogsägare som följd. Skogsägare planterar hellre ut gran, även på områden som egentligen är mer lämpade för löv och tallskog.