Falköping

Neddragningar på Elanders tryckeri

Fem anställda vid Elanders tryckeri i Falköping kommer att förlora sina jobb.

På grund av ett kraftigt försämrat resultat kommer cirka 250 anställda inom tryckerikoncernen, varav 135 i Sverige, att förlora sina jobb uppger företagsledningen.

Det är framför allt beställningarna från fordons- och vitvaruindustrin som har minskat i lågkonjunkturen.

Elanders i Falköping har för närvarande 60 anställda, och det är ännu inte klart vilka yrkesgrupper som berörs av uppsägningarna vid fabriken.