Miljonstöd till föräldrar i Skara

Skara kommun får sju miljoner kronor från regeringen till forskning om föräldrastöd under tre års tid. Forskningen ska bedrivas av Lunds universitet och leda till bättre metoder för stöttning till föräldrar.

De sju miljonerna ska användas under tre års tid och Sven Johan Dahlstrand, som är ansvarig för brott- och drogförebyggande frågor i kommunen, hoppas att de statliga pengarna ska föra Skara en bra bit på vägen mot målet.

- Vi har ju en vision i Skara att vi ska bli bästa kommunen i landet för barn och unga att växa upp i. De här sju miljonerna kommer ju att vara ett stort bidrag för att nå den här visionen.

Forskningsresultaten kring föräldrastöd är tänkta att komma föräldrar och barn till gagn om problem skulle uppstå i familjerna, säger Sven Johan Dahlstrand.

- När vi är klara med det här projektet kommer vi att ha bevis för vilka metoder som fungerar när vi arbetar med föräldrar och stöd till barn.

Tre metoder kommer att testas på familjer i Skara och sedan utvärderas, berättar Sven Johan Dahlstrand - Marte meo, De otroliga åren och funktionell familjeterapi. Arbetet med det treåriga projektet påbörjas dörsta veckan efter nyår. I framtiden kommer familjer i Skara att märka av forskningsresultaten, säger Sven Johan Dahlstrand.

- Detta kommer att innebära att föräldrar i Skara ges en bättre möjlighet att vara föräldrar under barnens uppväxtår. Målet är ju att vi ska ha fler barn som klarar skolan och färre barn som far illa, det är det övergripande målet.