Högskolan

Färre elever med högutbildade föräldrar

Andelen elever med högutbildade föräldrar minskade på Högskolan på Gotland under läsåret 2007/2008.

Det visar statistik från Högskoleverket och Statistiska centralbyrån.

Av dem som började på högskola i Sverige förra läsåret och som var under 35 år, så hade en tredjedel (34 procent) högutbildade föräldrar, alltså med minst tre års utbildning efter gymnasiet.

Det är en hög siffra jämfört med befolkningen i stort och tyder på en snedrekrytering, enligt Högskoleverket.

Men på högskolorna på Gotland och i Södertörn, så har andelen med högutbildade föräldrar minskat med åtta respektive fem procentenheter och det tyder enligt Högskoleverket på att snedrekryteringen har minskat här.