Allt fler kommer drabbas av cancer

Antalet människor som insjuknar i cancer i utvecklingsländerna kommer att fördubblas fram till 2015. Då väntas sjukdomen drabba 10 miljoner människor i utvecklingsländerna, enligt en rapport som släpps av FN-organet IAEA idag.
Anledningen till ökningen är bland annat lever människor längre nu, livsstilen har förändrats och många lever under ohygieniska förhållanden. I utvecklingsländerna är det också svårt att få strålbehandling. Etiopien har, enligt rapporten, en enda strålbehandlingsapparat till de 60 miljoner invånare som bor där. Enligt IAEA behövs 20 miljarder kronor för att få fram behandlingsutrustning och läkare som kan behandla cancern i utvecklingsländerna. De vanligaste cancerformerna drabbar livmodern, bröst och prostata.