Landsbygd

Nytt system för betalningsservice upprör

Landsbygdsorganisationen Hela Sverige ska leva protesterar mot den nya lösningen för kontanthantering när nu lantbrevbärarna inte längre sköter betalningsservicen.

Hela Sverige ska leva är kritiskt till den nya giroformen som Post- och telestyrelsen har tagit fram, eftersom den anses vara komplicerad och dyr. Även kraven på att man ska vara minst 80 år eller ha en funktionsnedsättning för att få hjälp, bör tas bort menar oraganisationen.

I ett brev till infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) framför man också kritik mot dålig information om det nya systemet.