Bohus fästning firas i ljushav

På nyårsafton kommer 700 marschaller att lysa upp Bohus fästning i Kungälv, en marschall för varje år som fästningen har funnits.

Under året har flera arrangemang anordnats i samband med 700-årsjubileét. I eftermiddag genomförs en fackelguidning. 1308 började den norske kungen Haakon V Magnusson uppföra fästningen som blev ett gränsfäste mellan Norge, Danmark och Sverige och förblev ointaget trots 14 belägringar.