Färre unga provar narkotika

För andra året i rad minskar antalet ungdomar som provar narkotika. Regeringens samordnare i narkotikafrågor, Björn Fries talar om ett trendbrott.
– Det visar sig att det var så förra gången det gick ned att man kompenserar inte en drog med en annan, säger Björn Fries. – Det är glädjande och man kan ju säga att det är ett trendbrott eftersom det är två år i rad. Sedan gäller det ju att vi tillsammans jobbar för att förstärka och se till att det inte blir ett tillfälligt trendbrott utan att det blir ett långsiktigt sådant. Provat narkotika Varje år tillfrågas cirka 5 500 ungdomar i årskurs nio om sina alkohol-, tobak- och narkotikavanor. I år uppgav sju procent att de någon gång provat narkotika. Det kan jämföras med 13 procent 1999. 1989 däremot låg antalet på 3 procent och sin lägsta nivå sedan man började undersökningarna 1971. Men trots konsumtionen stigit något under 90-talet är konsumtionen fortfarande låg internationellt sett. – Även om vi då har en oroande situation och utveckling i Sverige så ligger vi i en internationell jämförelse när det gäller de här siffrorna lågt. Det gör vi även när det gäller unga människors användande av hasch, cannabis och även ecstasy ligger vi ganska lågt vilket ger oss goda förutsättningar att kunna jobba med en restriktiv politik och göra den trovärdig. – Det här ger också mig en förstärkt kunskap i att man kan lita och tro på förebyggande arbete, säger Björn Fries. Generell minskning När det gäller alkohol kan man se att de som dricker mycket och ofta har blivit fler. Även antalet tunga narkotika missbrukare har ökat i samhället i stort. Men generellt sett minskar alkohol- och tobakskonsumtionen parallellt med narkotikaanvändandet hos ungdomarna. – Jag tror att det här handlar inte om att man avstår från att knarka för att man är rädd för ett särskilt preparat. Jag tror att de flesta unga människor inser att det är farligt. – Det blir ett förhållningssätt till sig själv och till droger och det är därför man ser att man inte knarkar lite mindre och dricker mer sprit utan det blir ett sätt att förhålla sig till droger. – Det tror jag beror på att man skapar en trygghet hos unga människor att säga nej. Det är inte häftigt att förknippas med berusning oavsett vad den berusningen kommer från utan att det kan vara häftigt, sunt och trendigt att vara sig själv och ganska fräsch. Att vara rädd om sig själv, säger Björn Fries,regeringens samordnare i narkotikafrågor.
Sara Hägg