Lugnande besked om NMT-nätet

Staten kommer att ta ett ansvar för den framtida mobiltefonin i glesbygden. Det lovade Ulrica Messing vid en träff om framtidens telefoni i går.
Det var företrädare för samerna, lantbrukarna och Skogs- och Träfacken som vid ett möte med Ulrica Messing i går uttryckte sin oro för vad som händer när det gamla NMT-nätet läggs ner om några år. Eftersom det är sagt att marknaden ska ta över den kommande telefonin är oron stor att operatörerna kommer att strunta i glesbygden. Men Ulrica Messing lovade att staten även i framtiden ska ta ansvar för kommunikationerna i glesbygden.